جرم نسوز ریختنی

انواع جرمهای نسوز سنگین به صورت ریختنی جهت استفاده برای دمای بالا مورد استفاده قرار میگیرد. اغلب این جرم ها دارای اتصال هیدرولیک می باشند و از نظر مقدار سیمان نسوز استفاده شده انواع مختلفی دارد: سیمان متوسط (MMC) ، کم سیمان (LCC) و فوق کم سیمان(ULCC) بر پایه ترکیبات آلومینایی ۴۰% تا ۹۷% می باشد.
جرم های ریختنی عموما در ساخت آسترهای کوره‌های قوس الکتریکی، القایی و پاتیل‌ها و تاندیش و CCM و به طور گسترده در صنایع متالوژی ، فروآلیاژ ، پتروشیمی ، شیمیایی ، کک سازی ، صنایع آهک و سیمان ، ساخت بویلر و نیروگاه های حرارتی استفاده شود
  • null

    جرم نسوز ریختنی

آنالیز شیمیایی جرم سنگین آلومینایی

S.TSiO2%Fe2O3%CaO%AL203%
MAX18000.20.1296
MIN1300442.51040

آنالیز شیمیایی جرم ریختنی شاموتی

Na2+K2O+Li2OCaO%Fe2O3%TiO2%AL203%SiO2%
1.26.54.53.539.544.8

فهرست