کربنات سدیم

کربنات سدیم با نام های soda ash و washing soda, soda crystals نیز شناخته می شود. فرمول شیمیایی کربنات سدیم Na2CO3 است. کربنات سدیم جزء موادی است که دارای کاربردهای متنوع در صنایع مختلف است . دو نوع سدیم کربنات مورد استفاده قرار میگیرد.
• کربنات سدیم سنگین (مهم‌ترین کاربرد این ماده در صنایع شیشه سازی است)
• کربنات سدیم سبکتفاوت کربنات سدیم سنگین و سبک تنها در چگالی، اندازه ذرات و کاربرد آن ها است و از نظر شیمیایی تفاوتی با یکدیگر ندارند.
کاربردهای سدیم کربنات در صنایع شوینده و صابون – صنایع رنگ و نساجی-چرم سازی-کاغذ-صنایع فلزات-باطری سازی و ریخته گری- تصفیه نمک -صنایع نفت-ساخت سیلیکات و سولفور سدیم-پاک‌کننده‌ها و صنایع شیمیایی و.. می باشد.
  • کربنات سدیم

آنالیز شیمیایی

RangeCharacteristicsNo
0.85-1.1Bulk Density (Dense), gr/cm31
0.55-0.65Bulk Density(Light) gr/cm32
99.2≥Alkalinity (as Na2Co3) %3
0.4≤Chloride in term of NaCl %4
0.002≤Iron content %5
0.1≤Insolubility in Water %6
58≥Na2o % (If it's need)7

فهرست