نمک خوراکی

نمک یکی از مواد غذایی ضروری برای بدن است و به عملکرد صحیح بدن و مغز کمک می کند.
تنها ۶ درصد از نمک تولیدی درجهان ، مصرف خوراکی دارد.در نمک تبلور مجدد ید دار، تمام ناخالصی های محلول و نامحلول حذف میشود و به علت دمای بالای مورد استفاده، آلودگی های میکروبی که در صنایع غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است از بین میروند.
  • null

    نمک خوراکی

آنالیز شیمیایی

Normal LimitUnitResultAnalysisRow
Max 0.15Percent0.012Ca01
Max0.1ppmLess than 0.03Hg02
Max 0.5ppmLess than 0.03As03
Max 2ppmLess than 2Cu04
Max 1ppm0.7Pb05
Max10ppmLess than 10Fe06
Max0.5ppmLess than 0.01Cd07
Max0.03percent0.0003Mg08
45±15ppm41.2Iodine09
Max0.46percent0.14 Sulfate10
Max0.03percent0.003Alkalinity11
Max0.1percent0.04Total humidity12
Max0.16percent0.07Insoluble in water13
Min99.2percent99.08(Purity (dry matter14
Max10ppmNDSodium and potassium ferrosyanide15

فهرست