کنسانتره آهن

به پودری اطلاق میشود که از سنگ آهن استحصال شده و کاملا سیاه و در صنایع مختلف مرتبط با ذوب آهن به کار برده میشود.
از این محصول سنگ آهن برای تولید انواع گندله آهن، آهن اسفنجی و یا سایر محصولات فلزی استفاده میشود.
  • null

    کنسانتره آهن

آنالیز شیمیایی

Blaine(cm²/gr)Grain Size(k100)(mm)Specific Density(t/mᶟ)Bulk Density(t/mᶟ)Mo%P%S%Fe%
16000.0884.6≈2.7≈9≤≤0.045<0.08≥68

فهرست