شمش چدن خاکستری

برای اجزاء پیچیده و جدار نازک با تحمل تنش مکانیکی کمتر مانند پوسته ها، محفظه ها، یاتاقان لغزشی، بوش خشک و قطعات گرم به کار برده می شود و همچنین در مدلسازی از چدن خاکستری برای صفحه مدل، مدلهای کوچک و قالبهای فلزی نیز استفاده می‌کنند
  • null

    چدن خاکستری

آنالیز شیمیایی

Cr%S%P%Mn%Si%C%
Max0.1Max0.1Max0.10.3-0.41.74-4.2

فهرست