اکسید مولیبدن

اکسید مولیبدن به عنوان رنگدانه های زرد و نارنجی در رنگ سازی، جوهرها، پلاستیک ها و صنایع لاستیک استفاده میشود. همچنین اکسید مولیبدن در تولید محصول نهایی که فرومولیبدن میباشد نیز استفاده میگردد.
  • Molybdenum Oxide Spae.co

    اکسید مولیبدن

آنالیز شیمیایی

SizeSiCSCuMo
0-4 mm1.5% max<0.1%<0.1%<0.5%60-64%
فهرست