مولیبدات سدیم

مولیبدات سدیم ماده ای ضد خوردگی است که در اکثر صنایع شیمیایی . پتروشیمی، صنایع آب و پیگمنت سازی کاربرد دارد.
  • Sodium Molybdate Spae.co

    مولیبدات سدیم

آنالیز شیمیایی

packingS%Cu%C%Na%Mo%
drums0.1 max0.8 max0.02min0.8 max39%max

فهرست