شمش چدن کوره بلند

محصول كوره بلند همان چدن کوره بلند است كه براي تبديل آن به‌ ديگر مشتقات آهن، بويژه فولاد، بايد درآن تغييراتي داد. چدن کوره بلند معمولا دارای ناخالصی هایی بوده که جهت تبدیل به سایر شمشها یا قطعات ریخته گری، مجددا ذوب و پس از عملیات پالاش و آلیاژ سازی مجددا ریخته گری می شود.
  • null

    شمش چدن کوره بلند

آنالیز شیمیایی

WeightSizeP%S%Mn%Fe%C%
Max50kgMax110*600*220Max0.25Max0.12Max1.1Min933.5-5
فهرست