پوسته اکسیدی

این محصول از نورد و فورج شمش‌ها و قطعات فولادی به دست می آید و به عنوان یک ترکیب آهن دار در تولید محصولاتی که نیاز به این عنصر دارند استفاده می شود.
  • null

    پوسته اکسیدی

آنالیز شیمیایی

CaOAl2O3SiO2PSFeOFe tot
0.13%0.08%0.24%max0.007%max0.009%max65.8%74.2%

فهرست