آجر نسوز قلیایی (منیزیتی)

آجرهای نسوز قلیایی، دیرگدازهایی بر پایه منیزیت (MgO) هستند که اساسا از اکسیدهای غیر اسیدی تشکیل شده باشند. دیرگداز قلیایی در دماهای بسیار بالا مقاومت خوبی در برابر خوردگی شیمیایی سرباره، اکسید مایع یا جامد و گرد و خاک و دوده از خود بروز می‌دهد. آجرهای نسوز قلیایی با مقاومت نسبت به سرباره‌های قلیایی و آسیب‌پذیری کم نسبت به اکسید آهن و مواد قلیایی، کاربرد زیادی در صنایع فولاد و شیشه دارند. این فرآورده‌ها اکثرا در مکان‌هایی نظیر کوره‌ی شیشه، آجر کف کوره قوس الکتریکی و گاهی اوقات بعنوان پشت لایه کاربرد دارند. طبقه بندی این آجرها نیز بر اساس درصد MgO (پریکلاس)، درصد Fe2O3 و نسبت CaO/SiO2 آن‌ها صورت می‌پذیرد.
  • null

    آجر نسوز قلیایی (منیزیتی)

آنالیز شیمیایی

CaO%Fe2O3%SiO2%MgO%
1-1.80.5-1.50.5-1.596-98

فهرست