بریکت آهن اسفنجی

آهن اسفنجی محصولی است که در بسیاری از واحد های فولادسازی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد . فرآیند بریکت سازی آهن اسفنجی با توجه به دمای آهن اسفنجی ورودی به ماشین بریکت زنی به دو گروه بریکت سازی سرد و گرم تفسیم بندی می شود .
۱- بریکت سرد.
در فرآیند بریکت سرد، مواد ورودی در دمای محیط به ماشین بریکت سازی وارد می شوند.( CDRI)
۲- بریکت گرم
بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI) محصولی است که در فرآیند بریکت سازی از آهن اسفنجی گرم (HDRI) در دمای بیش از ۶۵۰ درجه سانتیگراد تولید می شود.
  • null

    بریکت آهن اسفنجی

آنالیز شیمیایی

Min 87.5%Fe(total)
Min80%Fe(met)
Min91%Metalliz
Min 0.5%C
Max3.6%Sio2
Max0.9%Cao
Max0.010%S
Max0.040%P
Max6%Gangue
فهرست