جرم کوبیدنی سیلیسی

جرم های کوبیدنی دسته ای از جرم نسوز هستند که بدون نیاز به افزودن آب اجرا می شوند و با استفاده از کوبش یا ویبره کردن استفاده می شود . و در اثر حرارت دادن مواد به شکل یک پوشش محکم و متخلخل ایجاد می شود که به کاهش هدایت حرارتی در این مواد کمک میکند . هدایت حرارتی پایین علاوه بر آنکه از اتلاف حرارت جلوگیری میکند ازنفوذ مذاب و خوردگی جداره نسوز نیز جلو گیری میکند این نوع جرم ها به طور متداول در کوره های القایی ، پاتیل های حمل مذاب و گاهاً در تاندیش ها استفاده شود . جرم‌های سیلیسی مقاومت بالایی در مقابل سرباره‌های اکسیدی آهن، سیلیسیوم، آلومینیوم و کروم دارند
  • null

    جرم کوبیدنی سیلیسی

آنالیز شیمیایی

Grain SizeLoss of ignition%Na2O%K2O%MgO%CaO%Fe3O4%Fe2O3%AL203%SiO2%
0-6 mm<0.05<0.030.07<0.05<0.2<0.2<0.2<0.3<98>

فهرست