زاماک

کاربرد زاماک در قطعاتی است که تحت فشار هستند مانند دستگیره در اتومبیل ها.
همچنین با توجه به زیبایی زاماک کاربردش بیشتر در قطعات تزئینی مثل اسباب بازی ها و برخی زیور آلات و بدلیجات نیز میباشد
  • null

    زاماک

آنالیز شیمیایی

*Type2Type3Type5
Al4%4%4%
Cu3%-1%
Mg0.1%0.1%0.03%
Zn99.95%99.99%99.99%

فهرست