الکترودهای گرافیتی

اصلی تری وظیفه الکترود گرافیتی در کوره های قوس الکتریک انتقال جریان الکتریکی از منبع به مواد داخل کوره ذوب می باشد. الکترود های گرافیتی در سایزها و گرید های مختلف از نوع خاصی از گرافیت به نام گرافیت سوزنی تولید می شوند
  • null

    الکترودهای گرافیتی

آنالیز شیمیایی

NipplesElectrodesSpecification
406 ± 2 mmElectrode Dia. Tolerance
8.5mWm- 9.0mWm ELECTRIC RESISTIVITY(MAX)
300 KG/CM3-180KG/CM3FLEXIBLE STRENGTH(MIN)
14KG/CM2- 9.5KG/CM2 MODULUS ELASTICITY (MAX)
-1.63G/CM31.52 G/CM3BULK DENSITY(MIN)
115KG/CM380KG/CM3BREAK STRENGTH
0.2 %0.3 %ASH(MAX)
فهرست