سنگ سیلیس

به طور کلی موارد مصرف سیلیس SiO2 عبارت است از: شیشه سازی، چینی سازی، تولید فروسیلیس، سرامیک سازی، تولید آجر ماسه آهکی، ریخته گری، تولید سیلیکات سدیم، تولید دیگر مواد سیلیسی، به عنوان نیمه هادی در صنعت الکترونیک و تولید پشم شیشه
  • null

    سنگ سیلیس

آنالیز شیمیایی

LOISMgoCaoFe2O3AL2O3SiO2TiO2
0.22%<0.01%0.01%0.18%0.06%0.14%99.32%<0.01%
فهرست