خدمات ما

مدیریت صادرات

شرکت  بازرگانی سپاهان پویش آریا با کسب عنوان مدیریت صادرات با بهره گیری از تجربه بازرگانان و نخبگان علمی با هدف فعالیت در حوزه بازرگانی و صادرات محصولات صنایع متالورژی – فولادی و مواد اولیه ساخت ایران و با همکاری شرکتهای دارای قابلیت صادراتی صنایع کوچک و متوسط در سال۱۳۹۵به فعالیت خود شدت بخشید.

سپاهان پویش آریا یک شرکت تخصصی است که با تمرکز در حوزه اجرایی و بازرگانی بین الملل شرکتهای صنایع کوچک، متوسط و دانش بنیان اقدام به ایجاد ساختارهای علمی و عملیاتی و دستورالعمل های اجرایی به منظور مدیریت بازارهای هدف می نماید.

این شرکت با تجربه کاری قابل توجه در حوزه مدیریت صادرات شرکتهای کوچک و متوسط،  توانسته است علاوه بر صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا با شرکتهای متعدد قرارداد راه اندازی دپارتمان صادراتی و بازاریابی بین الملل داشته باشد.

ماحصل تجربیات حاصل شده از سالهای اخیر، فعالیت در حوزه ها و کشورهای متنوع، شناسایی چالشها و موانع احتمالی صادرات شرکتهای کوچک و متوسط، طراحی مدل اجرایی جامع صادرات، جهت ایجاد دپارتمان صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط می باشد.

در این خصوص شرکت آمادگی کامل دارد به عنوان عامل (راهبر) ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی، بر اساس برنامه صادراتی (Export Plan) جامع، نقش آفرینی کند.

چشم انداز شرکت سپاهان پویش آریا

دستیابی به ساختار هلدینگ مدیریت صادرات و تجارت بین الملل به صورت نظام مند ،تخصصی و حرفه ای در سطح کشور

ماموریت شرکت سپاهان پویش آریا

ما با تکیه برنیروی انسانی متخصص و امکانات موجود خود  به عنوان یک شرکت بزرگ هلدینگ مدیریت صادرات و تجارت بین الملل در کشور فعالیت میکنیم

ارزشهای کلیدی:Values Core

– اعتماد و اطمینان به وظایف محول شده توسط شما

– سرعت و تضمین زمان در رسیدن

– کیفیت و آنالیز درخواستی

فهرست