فرو سیلیکو منیزیم

فرو سیلیکو منیزم که در تولید چدن­های نشکن، چدن با گرافیت فشرده وتصفیه فولادها کاربرد دارد، با استفاده از فروسیلیسیم مرغوب به عنوان ماده اولیه و با کنترل دقیق ترکیب شیمیایی و عملیات کیفی مذاب تهیه می­ گردد.با افزودن فرو سيليکو منيزيم به آلياژهای چدنی و فولادی علاوه بر کروی کردن گرافيتها، مقاومت به ضربه را در قطعات ريختگی افزايش داده و استحکام را افزايش می­ دهد
  • null

    فرو سیلیکو منیزیم

آنالیز شیمیایی

Size(mm)Re%Ca%Si%Mg%
2-6 , 5-15 , 10-35
1-1.21.7-244-475.5-7

فهرست