فرو فسفر

فسفر در فولاد ها عامل مخرب است به همبن دلیل میزان آن از۳% تا۵% تجاوز نمی کند.همچنین فسفر استحکام ومقاومت خوردگی را در برابر واکنشهای شیمیایی افزایش می دهد.فروفسفر بیشتر در فولاد های ساختمانی که مقدار آن بسیار کم است استفاده می شود. به عنوان جزء اصلی و اکسیژن زدا در صنایع متالورژی فولادهای خاص استفاده می شود.همچنین در صنایع شیمیایی برای تولید فسفات یا به عنوان افزودنی در تولید رنگ های متالیک استفاده می شود.
  • فرو فسفر Ferro Phosphorus

    فرو فسفر

آنالیز شیمیایی

Size(mm)Fe%C%Ti%Si%Mn%P%
10-6070-710.04max0.5max4-53-420-25

فهرست