باریت

درصد کثیری از مصرف باریت در صنعت حفاري نفت و گاز و درصد دیگری در صنایع غیر حفاری نظیر لنت سازی، شیشه، ریخته گری ، داروسازی و پزشکی، لاستیک سازی، پلاستیک، رنگ سازی ،کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد.
  • null

    باریت

آنالیز شیمیایی

Chemical Analysis
4.2 gr/cm3 (min) Specific gravity
250ppm (max) Soluble alkaline earth metals as calcium
0.1% (max) Water soluble solids
125/125cps (max) Apparent viscosity before/after adding of gypsum
6.5 (min) PH at room temp.& 180°F
3w.t% (max) Residue on ASTM sieve No:200
10±5 w.t% Residue on ASTM sieve No:325
30%w (max) Particles less than 0.6
0.2% (max) Moisture

فهرست