فرو بور

پایداری و استحکام محصول نهایی را به شدت افزایش میدهد. و باعث افزایش حساسیت مغناطیسی محصول نهایی میشود و برای تولید آهن رباهای Nd-Fe-B استفاده میشود.
  • Ferro.boron

    فرو بور

آنالیز شیمیایی

Ti%P%B%Mn%Si%Al%C%
0.0290.02414.920.0250.320.0150.266
فهرست