آجر نسوز آلومینی

آجرهای نسوز آلومینی به دیرگدازهایی گفته می‌شود که دارای درصد Al2O3 بالایی باشند. مشخصا با افزایش درصد آلومینا، خواص حرارتی و مکانیکی آجر بهبود یافته و انتخاب نوع آن برای کوره‌های مختلف بر اساس این ویژگی صورت می‌پذیرد. تقاضای بالای آجر نسوز آلومینی اغلب به خاطر مقاومت در برابر دماهای بالا، پوسته شدن، ضربه، سایش یا فشار ، مقاومت خوردگی مطلوب در مقابل اسید و سرباره‌های خنثی در دمای بالا میباشد. این آجرها معمولا در گروه‌های ۵۰ الی ۹۰ درصد آلومینا دسته‌بندی می‌شوند. دیرگدازهای ۵۰ درصد آلومینا با خلوص بالا، تخلخل کم و مقاومت خارق‌العاده در مقابل هجوم قلیا و خزش در هنگام اعمال بار، در دودکش‌های پخت، قوس‌های الحاقی تانک شیشه، کوره‌های دمشی و کوره‌های کربن سیاه (دوده صنعتی) و برای پوشش جداره درونی کوره‌های ذوب فولاد استفاده می‌شوند.
  • null

    آجر نسوز آلومینی

آنالیز شیمیایی

TiO2%Fe2O3%SiO2%AL203%
3.11.41380.5

فهرست