شمش آلومینیوم

یکی از محصولات نیمه ساخته ریخته گری آلومینیوم که به صورت شمش می باشد به حساب می آید و کاربرد هایی در صنایع اکستروژن آلومینیوم و دیگر صنایع دارد و در ابعاد و اندازه و قطر های مختلفی (بیشتر بیلت ۷ اینچ) بر حسب سفارشاتی که از مشتریان می گیرند تولید می شود.
  • null

    شمش آلومینیوم

آنالیز شیمیایی

Chemical Components %Type
Impunities no more thanAlAluminum no less than
TotalOthersMgGaCuSiFe
0.150.0150.030.030.0050.080.1299.85Al99.85
0.20.020.030.030.10.10.1599.8Al99.80
0.30.030.030.030.10.130.299.7Al99.70
0.40.030.030.030.10.180.2599.6Al99.60
0.50.030.050.030.20.250.399.5Al99.50
10.050.050.050.20.450.3599Al99.00

فهرست