ورق آهن

تولید ورق آهن به دو صورت نورد ورق سرد وورق گرم اتفاق می افتد . از جمله مهم ترین ورق هایی که با نورد سرد تولید می شوند :
ورق گالوانیزه – ورق روغنی – ورق رنگی – ورق قلع اندود – ورق آلوزینک وساندویچ پنل می باشند.
انواع ورق آهن
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه از جمله مهمترین ورق های آهن است که با نورد سرد تولید شده است . ورق گالانیزه دارای لایه محافظ از فلز روی است که از خوردگی وزنگ زدگی جلوگیری می کند.
ورق روغنی
ورق روغنی از ضخامت های کمی برخوردار است . ورق روغنی از ورق سیاه براق تر است واستاندارد ورق روغنی ST12 است .
ورق قلع اندود
ورق آهن قلع اندود نیز با نورد سرد تولید می شودودر محیط های اسیدی پر کاربرد می باشد.سطح ورق قلع اندود با لایه فلع وکروم پوشیده شده ومحافظ دربرابر خوردگی وزنگ زدگی می باشد.
ورق آلوزینک
ورق آلوزینک از دیگر ورق آهن های نورد سرد می باشد که فلز روی وفلز آلومینیم وسیلیسیم داخل این ورق موجود است .
از جمله ورق هایی که با نورد گرم تولید می شود : ورق سیاه – ورق ضد سایش – ورق آجدار – ورق اسید شویی – ورق ST 52 – ورق A516 – ورق A283 – ورق A36 – ورق کاورپلیت می باشد.

  • null

    ورق آهن

Galvanizing Sheet

Color Coating Sheet

Tin-Plating Sheet

فهرست