کک سنتی

کک یک جامد پر کربن میباشد که در اثر تقطیر آهسته زغال سنگ تشکیل می شود. این ماده به عنوان سوخت مورد استفاده قرار میگیرد و به طور گسترده به عنوان یک جایگزین برای زغال سنگ استفاده می شود.
  • null

    کک سنتی

آنالیز شیمیایی

SMoVMAshFC
0.51-22-325-2868-72
0.51-21.5-322-2574-78
فهرست