شمش چدن داکتیل

این چدنها در اجزایی که نیاز به استحکام، تغیر طول و سختی بالا دارد استفاده می شود به عنوان نمونه در ساخت چرخنده ها، میل لنگ، محور عقب خودرو یا در ساخت میز ماشین تراش که دارای وزن زیادی بوده و از طرف دیگر باید نیروهای براده برداری را تحمل کند از چدن گرافیت کروی استفاده می کنند.
  • null

    چدل داکتیل

آنالیز شیمیایی

Al%Cr%Mn%P%S%Si%C%
Max0.005Max0.08Max0.3Max0.03Max0.021.2-1.34.2-4.3

فهرست