فرو تیتانیوم

به عنوان عامل تصفیه کننده آهن و فولاد درساخت فولاد. تیتانیوم با سولفور، کربن، اکسیژن و نیتروژن به شدت واکنش پذیر است وترکیبات نامحلول در سرباره تشکیل می دهد. بنابراین برای اکسیژن زدایی و بعضاً سولفورزدایی ونیتروژن زدایی استفاده می شود
  • Ferro Titanium Spae.co

    فرو تیتانیوم

آنالیز شیمیایی

PackingSize(mm)S%P%Si%AL%C%Ti%
250drums10-600.03max0.04max0.63max4max0. 4 max70-75

فهرست