فوم فیلترهای سرامیکی

فیلترهای سرامیکی، قطعاتی هستند که به منظور تصفیه مذاب فلزات و جداسازی آخالها مورد استفاده قرار می‌گیرند و بسته به نوع فلز مذاب، جنس آنها متفاوت است. اندازه تخلخل در این محصولات بر اساس تعداد حفرات در واحد اینچ خطی یا Pores Per linear Inch یا به اختصار PPI بیان می شود. به عبارتی هرچه عدد PPI بالاتر باشد، به معنای آن بوده که در هر اینچ (معادل ۲/۵۴ میلیمتر) تعداد تخلخل بیشتر بوده و لذا اندازه حفرات کوچک تر می‌باشند.
– برای فولادها فیلتر پایه زیرکونیایی با تمام ppi،
– برای انواع چدن پایه سیلیوکون کاربایدی با تمام ppi
– و برای آلومینیوم،منیزیم و روی فیلتر پایه آلومینایی با تمام ppi استفاده می‌شود
  • null

    فیلترهای سرامیکی

آنالیز شیمیایی

Dimension (mm)shapes
50*50*22 /40*40*22Square
50*30*22/50*75*22/50*100*22Rectangle
10 , 15 , 20Pore size (ppi)

فهرست