فلدسپات پتاسیک

از فلدسپات سدیک به سبب این که دمای ذوب پایین (cْ ۱۱۵) چسبندگی کم و سایر موارد در تهیه انواع لباسها و شیشه استفاده می‌کنند، حال آنکه فلدسپات پتاسیک در اکثر موارد به عنوان کمک ذوب و ماده اصلی سازنده ساخته‌های سرامیکی کاربرد دارد. از آن جا که میزان مصرف فلدسپات پتاسیک در سطح بالاتری قرار دارد، ارزش اقتصادی آن نیز از فلدسپات سدیک بیشتر است.در حدود ۶۵ درصد از آلکالی فلدسپاتها در صنایع شیشه سازی، ۳۰ درصد در صنایع سرامیک و ۵ درصد دیگر به عنوان پرکننده و دیگر موارد به مصرف می‌رسد. در صنایع شیشه سازی از فلدسپات برای تأمین آلومینیوم و سدیم مورد نیاز شیشه استفاده می‌شود. در ساخت انواع محصولات سرامیکی از آلکانی فلدسپات بهره می‌برند.

  • null

    فلدسپات پتاسیک

آنالیز شیمیایی

P2O5MnOLOISK2ONa2OMgOCaOTiO2Fe2O3AL2O3SiO2
0.16<0.010.33<0.0110.521.840.010.09<0.010.0115.3171.70

فهرست