میکا

از بین کانی های میکا، موسکوویت به خاطر خواص فیزیکی، شیمیایی، حرارتی و مکانیکی استثنایی که دارد، در صنعت کاربرد فراوان دارد.موسكوویت نوع صفحه ای در الكترونیك(خازن ها و لامپ ها)، ساختن ورقه ۸۴ و همچنین به دلیل خاصیت دی الكتریك آن در ساخت لوازم عایق حرارتی و الکتریکی كاربرد دارد. به علت مقاومت بالای حرارتی و شفاف بودن آن، در پنجره های كوره های الكتریكی از مسكویت بهره می گیرند.

موسكوویت نوع پولكی بیشتر برای ساختن صفحه های میكایی به كار می رود. مصارف بیشتر موسكوویت پولكی عبارتند از : پركننده در سیمان، آسفالت و رنگ، تزیین بتن، جلوگیری از گیركردن مته ها به هنگام حفاری، و نوع بسیار دانه ریز مسكویت برای بالا بردن مقاومت رنگ در برابر رطوبت، چسبندگی و فرسایش به كار می رود.

میکای ورقه ای با کیفیت بالا، عمدتاٌ مسکویت، در بسیاری از صنایع خصوصاٌ الکتریسیته به کار می رود. این امر به دلیل آن است که این کانی دارای مقاومت دی الکتریک بالاست. همچنین استفاده از این کانی از اتلاف انرژی جلوگیری می کند. از دیگر مشخصه های این کانی حساسیت الکتریکی بالا و ضریب حرارتی پایین می باشد.علاوه بر این خصوصیات، میکا در دمای بالا مقاوم باقی می ماند

  • null

    میکا

آنالیز شیمیایی

P2O5MnOLOISNa2OMgOCaOTiO2Fe2O3AL2O3SiO2
0.15%0.09%4.61%<0.01%0.79%<0.01%0.05%<0.01%2.44%34.60%47.34%

فهرست