خاک نسوز صنعتی

اصطلاحی‌ است که برای برخی از خاکهای دیرگداز به کار می‌رود. این خاکها معمولا در ساخت آجرهای نسوز کاربرد دارند.در علم سرامیک، به خاکی نسوز گفته می‌شود که دست‌کم دمای ۱۵۱۵ درجه سانتی‌گراد را تحمل کند. این خاکها دارای حدود ۲۳ تا ۳۴ درصد وزنی اکسید آلومینیوم، ۵۰ تا ۶۰ درصد وزنی سیلیس و ۹ تا ۱۲ درصد وزنی مواد فرار، بیشترش آب، که حین پخت از ماده خارج می‌شوند.
  • null

    خاک نسور صنعتی

آنالیز شیمیایی

P2O5MnOLOISK2ONa2OMgOCaOTiO2Fe2O3AL2O3SiO2
0.150.094.61<0.013.330.771.900.390.707.3119.1661.44
فهرست