کلسیم آلومینات

کلسیم آلومینات در صنایع فولاد سازی استفاده میگردد و از سالهای پیش توسط شرکت های لافارژ فرانسه تولید و توسعه زیادی یافته است. کلسیم آلومینات از ترکیب آهک وآلومینا(بوکسیت) و سایر ترکیبات تولید میگردد و سپس این ترکیب جهت ایجاد کمپلکس و کاهش نقطه ذوب در کوره ذوب میگردد و یا در کورهای پخت تا دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد پخت و زینتر میگردد.
  • null

    کلسیم آلومینات

آنالیز شیمیایی

SizeTiO2MgOCaOFe2O3AL2O3SiO2
10-50 mm2% max7-9%30-35%3% max39-45%11% max

فهرست