جوانه زا سوپرسید

جوانه زا برای ریزدانه کردن آلیاژهای الومینیوم وآلیاژهای مس و اصلاح کننده از جنس غیر فلزی برای اصلاح ساختار نقطه اویتکتیک آلیاژهای آلومینیوم.
  • null

    جوانه زا سوپرسید

آنالیز شیمیایی

SizeSrCaALSi
0.2-0.7mm,2-7mm0.87%0.084%0.24%74.78%

فهرست