گوگرد گرانوله

گوگرد پالایشگاهی که از تصفیه نفت و گاز طبیعی به دست می آید در ابتدا به صورت مذاب است و می توان آن را به اشکال مختلفی چون گوگرد گرانول ، گوگرد کلوخه و گوگرد لپه ای برای استفاده های متفاوت تولید نمود. این ماده در تولید انواع کود کشاورزی- مواد منفجره- کبریت سازی-لاستیک سازی هاو …. کابرد دارد.
  • Granulated Sulphur Spae.co

    گوگرد گرانوله

آنالیز شیمیایی

ResultItem
99.50% minSulfur
0.03% maxAsh WT
0.03% maxMass Fraction of Organic Compounds
0.003% maxAcidity (As H2SO4) WT
AbsentPresence of mechanical impurities
0.2% maxMoi
Bright YellowColor
Lump and PowderForm
فهرست