فرونیوبیوم

آین آلیاژ در خواص ضد خوردگی آن می باشد،علاوه بر این اضافه کردن فرونیوبیوم آن را قابل جوش پذیر تر و بسیار قوی تر می کند.مقاومت در برابر خوردگی مقاومت در برابر اکسیداسیون و مقاومت در برابر خزش را شامل می شود
  • null

    فرونیوبیوم

آنالیز شیمیایی

PACKINGSizeS%P%C%Si%Nb%
250KG DRUMS10-50mm0.1max0.1max0.1 max2.7max67max
فهرست