سنگ گچ

سنگ گچ در انواع مختلف ویژگی و کاربرد متنوعی دارد. فراوان ترین نوع سنگ گچ در طبیعت سنگ گچ غیر بلوری است که به عنوان ماده اولیه کارخانه های تولید کننده گچ مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این انواع سنگ گچ مصارف گوناگونی در صنایع ساختمان، پزشکی، قالب سازی، تولید سولفات آلومینیوم، سیمان، چینی سازی و سرامیک و صنایع غذایی دارد
  • null

    سنگ گچ

آنالیز شیمیایی

SizeMoiSo3MgoCaoFe2O3AL2O3SiO2Combined WaterCASO4.2H2o
0-50/50-150mm0.5-2.1%41-42%0.1-0.3%29.30-29.95%0.08-0.1%0.1-0.5%0.1-0.5%18-19%90-92%

فهرست